Theses 

Podnikatelský plán a zakládání malého a středního podniku – Bc. Ondřej Kallab

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Ondřej Kallab

Diplomová práce

Podnikatelský plán a zakládání malého a středního podniku

Business Plan of a small or middle company

Anotace: Předmětem diplomové práce „Podnikatelský plán a zakládání malého a středního podniku“ je tvorba podnikatelského plánu pro konkrétní podnik. Prvním krokem při tvorbě podnikatelského plánu je stanovení předmětu podnikání, podnikatelské myšlenky a základní vymezení obrysů podniku dle představy podnikatele. Následně je provedena praktická část, ve které je podnikatelský záměr konfrontován s reakcí cílové skupiny, názory zkušenějších podnikatelů v daných oblastech trhu a dalšími užitečnými analýzami, které postupně pomáhají podnikatelskému plánu v souladu jeho nabídky a tržnímu uspokojování potřeb cílové skupiny. Všechny uskutečněné analýzy a aktivity směřují k potvrzení, či vyvrácení předem stanovených hypotéz ohledně finanční výkonnosti a ziskovosti podnikatelského záměru. Provedené dílčí analýzy a jejich závěry tvoří základ pro formulaci, implementaci a možnou následnou realizaci podnikatelského plánu v rámci českého podnikatelského prostředí.

Abstract: The topic of this diploma thesis is “Business Plan of a small or middle company “. It is a creation of a Business plan for a specific future enterprise. The first step in a Business plan analysis process is a determination of a business idea and main preliminary definition of a enterprise. Afterwards a practical part of the thesis is conducted to confront the target audience with a business proposal. In a practical part of this thesis there was also conducted face-to-face interview with experienced entrepreneurs and their opinion about the project risk and business tips for the business plan. All integrated analysis aims to prove or disprove the settled hypothesis of this business plan and it´s required financial performance. Partial analysis serve as a business foundation for implementation and possible future realisation of a business plan.

Klíčová slova: Podnikatelský plán, vnější analýza, vnitřní analýza, Lean Canvas, cílová skupina, hodnocení rizik, validace problému, validace řešení, marketingový mix, finanční plán, pronájem nemovitostí, investice, on-line investiční portál.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Žák
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:07, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz