Zdeněk Czerny

Diplomová práce

Návrhy úprav nákladů vlastního kapitálu v modelu CAPM z dat z USA na podmínky ČR

Proposed Adjustments of the Cost of Equity in CAPM from U.S. Data to the Conditions in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce "Návrhy úprav nákladů vlastního kapitálu v modelu CAPM z dat z USA na podmínky ČR" se zabývá úpravami modelu CAPM a jejich praktickou využitelností pro odhad nákladů vlastního kapitálu u podniků působících na území České republiky. Práce se dělí na tři základní celky. První část zahrnuje teorii modelu CAPM, možnosti výpočtu jednotlivých proměnných v modelu a úprav základní rovnice CAPM …více
Abstract:
The master thesis "Proposed Adjustments of the Cost of Equity in CAPM from U.S. Data to the Conditions in the Czech Republic" deals with the adjustments of CAPM and their practical usability to estimate the cost of equity for companies operating in the Czech Republic. The thesis is divided into three basic parts. The first part covers the theory of CAPM, the possibility of calculating individual variables …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří Hlaváč
  • Oponent: Tomáš Podškubka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/63217

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance a oceňování podniku