Ing. Mikhail Monashev

Diplomová práce

The analysis of company business processes

The analysis of company business processes
Anotace:
The Master's Thesis is devoted to a case study of improving the performance of the XYZ Group's Payments Domain using the methodology which merges benefits of Business Process Management (BPM), Lean Six Sigma (LSS), and Theory of Constraints (TOC). The thesis consists of five chapters: 1 Theoretical Overview, 2 Research Methodology, 3 Industry and Company Overview, 4 Analysis, and 5 Recommendations …více
Abstract:
The Master's Thesis is devoted to a case study of improving the performance of the XYZ Group's Payments Domain using the methodology which merges benefits of Business Process Management (BPM), Lean Six Sigma (LSS), and Theory of Constraints (TOC). The thesis consists of five chapters: 1 Theoretical Overview, 2 Research Methodology, 3 Industry and Company Overview, 4 Analysis, and 5 Recommendations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2021
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Hembera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta