Bc. Eva Buchtová

Diplomová práce

Meaning of dance in the Aegean Bronze Age in the context of the Eastern Mediterranean and Europe

Meaning of dance in the Aegean Bronze Age in the context of the Eastern Mediterranean and Europe
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá významem tance v Egejdě doby bronzové. Práce zkoumá, za jakým účelem zde byl tanec praktikován, ikonograficky zaznamenávám a šířen dál. Základním zdrojem jsou archeologické nálezy, ikonografie fresek a pečetidel a drobné plastiky. Součástí práce je i chronologický přehled dostupných ikonografických zdrojů. Vzhledem k tomu, že tanec se nedochoval jako artefakt …více
Abstract:
This master diploma thesis deals with the mening of dance in the Aegean Bronze Age. The thesis examins, in chat purpose the dance was practiced there, in chat way it was depicted and propagated. The main sources were archaeological findings, iconography of frescoes and seals and 3D-figurines. Part of the thesis is a chronological overview of available iconographic material. Due to the fact that dance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Helena Svobodová, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta