Theses 

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody – Ing. Ivana Popelářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Ivana Popelářová

Bakalářská práce

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody

Product analysis – the source of a competitive advantage

Anotace: Obsahem bakalářské práce je analýza produktu jako zdroj konkurenční výhody. Vybraným produktem je brazilský keratin. V teoretické části jsou popsány jednotlivé aspekty marketingu vedoucí ke správnému zanalyzování produktu. Praktická část je zaměřena na analýzu konkrétního produktu, ale i na podnik, který produkt zavedl. SWOT analýza charakterizuje podnik. Analýza produktu a srovnání s konkurenčními produkty vede k identifikaci konkurenční výhody. Závěrečná část vyhodnocuje stanovené cíle a hypotézy s výsledkem zkoumání.

Abstract: The table of contents of this bachelor’s degree is a product analysis as a source of competitive advantage. The selected product is brazilian keratin. In a theoretic part there are described particular aspects of marketing that are contributing to the right analysis of the product. A practical part is directed to the analysis of the specific product and the company where this product was launched. SWOT analysis defines the company. The analysis of product and the comparison with competitive products are contributing to the identification of competitive advantage. A final part evaluates set goals and hypothesis with the result of research.

Klíčová slova: Analýza produktu, bez chemického složení, brazilský keratin, inovování, konkurence, konkurenční produkt, konkurenční výhoda, odlišení se, podnik, pozorování, produkt, přání a potřeby, služby, SWOT analýzaProduct analysis, without chemical composition, brazil keratin, innovate, competition, competitive product, competitive advantage, become different, company, observation, product, wishes and needs, services, SWOT analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 16:06, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz