Bc. Hana Guznarová

Diplomová práce

Zavádění inovací v knihovnách: kvalitativní výzkum v českých knihovnách

Innovation implementation in libraries: qualitative research in Czech libraries
Anotace:
Inovace jsou v dnešní době nezbytnou součástí fungování všech firem a institucí, tedy i knihoven. Pro efektivní zaváděni inovaci je pro knihovny důležité také vzdělávání v této oblasti. Bez znalosti aktuální situace v knihovnách však není možné připravit vhodnou nabídku vzdělávání, která bude pokrývat reálné potřeby knihoven. Proto v rámci Kabinetu informačních studií a knihovnictví vznikl kvalitativní …více
Abstract:
Nowadays, innovations are a necessary part of working of all companies and institutions including libraries. Education in this field is important for effective implement of innovations in libraries. However, it is not possible to prepare a suitable offer for real needs of libraries without the knowledge of the current situation in libraries. That is why a qualitative research concerning finding out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta