Bc. Veronika Kovářová

Diplomová práce

Současná role městské knihovny a její proměna: případová studie Městské knihovny Česká Třebová

Contemporary Role of Municipal Library and its Transformation: Case Study of Městská knihovna Česká Třebová
Anotace:
Tato práce se věnuje veřejným knihovnám se zaměřením na městské knihovny. Jejím cílem je popsat současnou roli městských knihoven. Představuje veřejné knihovnictví a roli knihoven na našem území od roku 1919 a jeho současný stav se zaměřením na roli knihovnictví v současném digitálním světě. Autorkou byly definovány následující role současných městských knihoven: role informační, role vzdělávací, role …více
Abstract:
This thesis is dedicated to public libraries with a focus on city libraries. It aims to describe the current role of city libraries. The work presents public librarianship in our territory with a focus on time period from 1919 to present with a main focus on the roles that libraries have in a modern, digital environment in comparison with a roles they had in past. Following roles were defined by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta