Bc. Alžběta Brožková

Master's thesis

Budoucnost umělé inteligence v marketingové komunikaci

The Future of the Artificial Intelligence in Marketing Communication
Abstract:
Cílem závěrečné práce magisterského studia je objasnit pojem umělá inteligence a její využívání v oblasti marketingové komunikace. Teoretická část práce se zabývá vhledem do historie umělé inteligence, včetně jejího zapojení ve vědních oborech. Praktická část sleduje výkonnost umělé inteligence v marketingové praxi. Dále je zaměřena na konkrétní firmu, kde je popsána aplikace prostředků umělé inteligence …more
Abstract:
The aim of this dissertation is to clarify the term Artifaciall Intelligence and its utilzation in the field of marketing communication. The theoretical part focuses on the history of AI including its integration in science. The practical part evaluates performance of AI in practice. Furthermore, the dissertation focuses on a specific firm where an analysis of a selection of marketing tools is described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní