Theses 

Entropy in Three Early Works of Thomas Pynchon – Bc. Marek Torčík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Bc. Marek Torčík

Bakalářská práce

Entropy in Three Early Works of Thomas Pynchon

Entropy in Three Early Works of Thomas Pynchon

Anotace: Tato práce je analýzou funkce druhého zákona termodynamiky a konceptu entropie jako míry neurčitosti a chaosu ve třech dílech amerického spisovatele Thomase Pynchona. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, každá z nich se zabývá zobrazením entropie v kontextu jednotlivých děl. První kapitola přináší analýzu povídky Entropie, kde autor poprvé uvádí pojem entropie v kontext své tvorby. Entropy je také důležitá díky autorovu úvodu ke sbírce, v níž povídka vyšla, kde Pynchon vysvětluje své chápání druhého zákona termodynamiky. Druhá kapitola se věnuje novele Dražba série 49, kde Pynchon konceptualizuje entropii a Maxwellova démona, myšlenkový experiment, schopný údajně snížit úroveň entropie. Dražba série 49 aplikuje entropii na vyprávění a vytváří tak “entropickou” estetiku díla, kde děj i postavy podléhají druhému zákonu termodynamiky. Třetí kapitola je rozborem Duhy gravitace, Pynchonova mistrovského díla. Autor zde dotahuje koncepci “entropického" vyprávění k dokonalosti. Duha gravitace je tak knihou rozkládající sebe sama a narušující tak tradiční představy o románu jako takovém.

Abstract: The thesis provides an analysis of the second law of thermodynamics and the notion of entropy, or measure of disorder, in three early works of Thomas Pynchon. It is divided into three main chapters, each dealing with the specific portrayal of entropy in individual works. In the first chapter, an analysis of Pynchon’s short story Entropy is provided. Entropy is also important for the explanation provided in insightful introduction to the collection of short stories Slow Learner, here Pynchon explains his perception of the phenomena. The second chapter analyses The Crying of Lot 49, Pynchon’s novella that conceptualizes the notion of entropy and that of Maxwell’s Demon, a thought experiment supposedly able to decrease the level of entropy. In The Crying of Lot 49, the author uses the second law of thermodynamics to create “entropic narrative,” narrative that is subject to disintegration and chaos. The third chapter deals with Gravity’s Rainbow, Pynchon’s magnum opus. Here, entropy takes an organizing role in the narrative and creates an apocalyptic vision of universal decay. Gravity’s Rainbow conceptualizes the notion of entropy in its effort to disintegrate and destroy traditional conceptions of the novel.

Keywords: Thomas Pynchon, Entropy, Post-1945 American Fiction, Literary Analysis, Gravity's Rainbow, The Crying of Lot 49, Molly Hite, Second Law of Thermodynamics, American Literature, Postmodern Fiction, Henry Adams, Norbert Wiener

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Ondřej Harnušek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 14:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz