Bc. Marek Torčík

Bakalářská práce

Entropy in Three Early Works of Thomas Pynchon

Entropy in Three Early Works of Thomas Pynchon
Anotace:
Tato práce je analýzou funkce druhého zákona termodynamiky a konceptu entropie jako míry neurčitosti a chaosu ve třech dílech amerického spisovatele Thomase Pynchona. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, každá z nich se zabývá zobrazením entropie v kontextu jednotlivých děl. První kapitola přináší analýzu povídky Entropie, kde autor poprvé uvádí pojem entropie v kontext své tvorby. Entropy je …více
Abstract:
The thesis provides an analysis of the second law of thermodynamics and the notion of entropy, or measure of disorder, in three early works of Thomas Pynchon. It is divided into three main chapters, each dealing with the specific portrayal of entropy in individual works. In the first chapter, an analysis of Pynchon’s short story Entropy is provided. Entropy is also important for the explanation provided …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Ondřej Harnušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura