Ing. Klára Petrovská

Diplomová práce

IMC within the selected company, business plan

IMC within the selected company, business plan
Anotace:
Diplomová práce se soustředí na koncept integrované marketingové komunikace a business plán ve vybrané firmě, která operuje v personálním odvětví. V první teoretické části jsou poskytnuty všechny nezbytné definice ohledně témat, které budou zobrazovány v praxi v druhé čísti. V praktické části budou analyzovaná data tak, aby bylo možné vyhodnotit jaký z vybraných nástrojů je ten nejefektinější. Na základě …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on concept of integrate marketing communication and business plan in selected company, which operates in recruitment industry. In first, theoretical part, I provide all necessary definitions about topics which are be displayed in second part. Practical data’s are analysed in the way to evaluate which of the selected tools are the most effective ones and according to the results …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní