Lea Bartáková

Diplomová práce

Positioning vybrané značky na českém trhu

Positioning of Specific Brand on the Czech Market
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza positioningu vybrané značky. Hlavním cílem této práce je s pomocí vlastního výzkumu zjistit pozici značky v myslích českých spotřebitelů. Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první kapitole jsou s pomocí odborné literatury shrnuty teoretické poznatky vztahující se k danému tématu. Druhá kapitola obsahuje konkrétní charakteristiku týkající se společnosti …více
Abstract:
The subject of this thesis is the analysis of the positioning of specific brand. The main goal of this thesis is to determine the position of the brand in the minds of Czech consumers based on own research. The thesis is divided into five main parts. The first chapter summarizes the theoretical knowledge related to the topic. The second chapter contains specific characteristics of the company and also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: Markéta Lhotáková
  • Oponent: Adam Rýpar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78192