Bc. Kateřina RODOVÁ

Master's thesis

Vznik a režim likvidace odpadů z Nemocnice Prachatice a.s.

Formation and mode liquidation waste from Hospital Prachatice a.s.
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou nakládání s odpady z nemocničních zařízení. Tato problematika zahrnuje jejich produkci, vlastní třídění, shromažďování, skladování a odstraňování. V roce 1991 vznikl v České republice první zákon o odpadech. Do této doby se odpadové hospodářství moc neřešilo a s odpady nebylo nakládáno smysluplně. V součastné době se věnuje značná pozornost nakládání s odpady …viac
Anotácia:
akládání s odpady, vývoji platné legislativy a možnostem odstraňování zdravotnického odpadu.
Abstract:
The thesis deals with the issue of waste management from hospitals. This issue includes their production, sorting, collection, storage and disposal. In 1991 the first law about waste in the Czech republic was created. Till this time the waste management was not priority and waste disposal was not sensible. Currently, more attention is paid to the management of medical waste. The lay public can not …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015
Zverejniť od: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: RNDr. Jana Krejsová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RODOVÁ, Kateřina. Vznik a režim likvidace odpadů z Nemocnice Prachatice a.s.. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses i9vrc2 i9vrc2/2
11. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 8. 2015
Bulanova, L.
12. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.