Bc. Lumír Honus

Diplomová práce

Návrh, implementace a simulace systému detekce průniku v bezdrátových senzorových sítích

Design, implementation and simulation of intrusion detection system for wireless sensor networks
Anotace:
V této diplomové práci navrhneme a implementujeme jednoduchý systém detekce průniku (IDS). Navrhovaný IDS bude založen na technice monitorování sousedů (watchdog monitoring) a bude schopný detekovat "selective forwarding" útoky.
Abstract:
In this master's thesis, a simple intrusion detection system (IDS) for wireless sensor networks is designed and implemented. The proposed IDS is based on watchdog monitoring technique and is able to detect selective forwarding attacks and packet alternation attacks. Besides, the improvements that make watchdog monitoring technique more reliable are described and the results of simulations of the IDS …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky