Daniela Dobríková

Bakalářská práce

Postavenie finančného poradcu podľa zákona o finančnom sprostredkovaní

Position of Financial advisor according to the Financial mediation legislation
Abstract:
Financial consulting is one of the fastest developing fields regarding financial market in Slovakia. It is becoming respectable and responsible activity which should lead to positive influence of living quality of clients. The aim of bachelor’s work is to characterize financial consulting, to point at the system of work of financial consultants in our legislative terms, to give a look to the subject …více
Abstract:
Finančné poradenstvo je na Slovensku jednou z rýchlo sa rozvíjajúcich sfér v rámci finančného trhu. Stáva sa váženou a zodpovednou činnosťou, ktorá má viesť k pozitívnemu ovplyvňovaniu kvality života klientov. Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať finančné poradenstvo, poukázať na systém práce finančných poradcov v našich legislatívnych podmienkach, poskytnúť pohľad na problematiku finančného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Peter Trúchly
  • Oponent: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře