Ján Spevár

Bakalářská práce

Finančný trh a jeho inovácie po finančnej kríze

Financial market and its innovation after the financial crisis
Abstract:
Financial market has always been considered as the engine of the national economy. It reflects its power and development. The more developed country, the more efficient financial market is. Financial market represents the place where the supply and the demand for the free financial sources are met. It cumulates the free sources and the allocation role of the financial markets transfers the free sources …více
Abstract:
Finančný trh predstavuje a je považovaný za hnaciu silu ekonomiky, za jej motor. Odzrkadľuje vyspelosť ekonomiky a zároveň čím vyspelejšia ekonomika, tým vyspelejší kapitálový trh. Finančný trh predstavuje miesto stretu ponuky a dopytu po voľných finančných zdrojoch. Kumulujú sa tu voľné finančné zdroje, ktoré alokačná funkcia finančného trhu premiestňuje od subjektov s ich prebytkom k subjektom, ktorý …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Marcel Novák, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK