Bc. Kristýna KÖNIGOVÁ

Diplomová práce

Stresory a copingové strategie učitelů ZŠ v průběhu profesní dráhy

Stressors and coping strategies of primary school teachers during their professional career
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na stres spojený s učitelským povoláním, na změny jednotlivých stresorů a také strategií zvládání stresu pedagogů v průběhu jejich kariéry. Mezi hlavní cíle výzkumu patří: zjistit, jak se časem proměňují stresory a strategie zvládání stresu u učitelů základních škol od počátku jejich profesní dráhy, jak se učitelé vypořádávají se stresem na začátku své kariéry a jak po několika …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the stress associated with the teaching profession, on the changes of individual stressors and also on the stress management strategies of educators during their careers. The main objectives of the research include: to find out how the stressors and stress management strategies of primary school teachers change over time from the beginning of their professional career …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÖNIGOVÁ, Kristýna. Stresory a copingové strategie učitelů ZŠ v průběhu profesní dráhy. Ostrava, 2024. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta