Mgr. Martina Spoustová

Bakalářská práce

Postoj canisterapeutů, sociálních pracovníků a seniorů ke canisterapii v domovech pro seniory

The Attitude of Social Workers, Canistherapists and Seniors toward Canistherapy in Retirement Homes
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na téma postoj sociálních pracovníků, canisterapeutů a seniorů ke canisterapii v domovech pro seniory. V teoretické části je definována canisterapie se seniory a canisterapie se seniory v sociální práci. V poslední kapitole teoretické části je rozebraný koncept postoje. Metodická část rozebírá techniky sběru dat a analýzy dat. Jedná se o kvalitativní výzkumnou strategii …více
Abstract:
The thesis is focused on attitude of social workers, canistherapists and seniors to canistherapy in Retirement homes. In theoretical part of my thesis is the definition of social work with seniors and canistherapy in social work with seniors. The last chapter of this part also explores the concept of attitude. Methodology part includes the techniques of collecting and analyzing data. It is a qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií