Bc. Tereza Pužmanová

Bakalářská práce

Změny na trhu pojištění motorových vozidel na českém pojistném trhu

Changes in motor insurance on the market on the Czech insurance market
Anotace:
Práce se zabývá vývojem trhu pojištění motorových vozidel. Hlavním cílem je odhad budoucího vývoj v následujících 3 – 5 letech na základě aktuálních tržních, legislativních, produktových a dalších změn. Jako dílčí cíle práce jsou stanoveny – stručný popis historie, charakteristika současných trendů, analýza aktuálního trhu, rozbor přístupů ke sjednávání pojistných smluv a metodou rozhovoru získat odborný …více
Abstract:
Work is about evolution of motor insurance market. The main target is to predict future evolution based on current market, legislative, product and other key changes in following 3 – 5 years. As fractial targets there are established – short description of history, characteristic of current trends, current market analysis, analysis of access to concluding contracts and to get professional opinion by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní