Bc. Renáta Blažková

Bakalářská práce

Směr vývoje českého účetnictví a změny zákona o účetnictví 2016

Trends in Czech accounting and amendments to the Accounting Act 2016
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem českého účetnictví a změnami, ke kterým došlo v zákoně o účetnictví v důsledku jeho novelizace s účinností od 01.01.2016. První část práce se věnuje funkci účetnicví, základním účetním pojmům a jeho vývoji. Ve druhé části jsou popsány vybrané změny nastalé v důsledku této novelizace, které jsou porovnány se stavem před novelizací zákona o účetnictví.
Abstract:
The bachelor's thesis deals with evolution of Czech accounting and changes that occured in the Accounting Act as a result of its amendment that came into effect in 1.1.2016. The first part deals with the objectives of accounting, basic accounting concepts and its development. The second part describes the changes made as a result of this amendment, which are compared with the situation prior to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní