Bc. Karolína Balcárková

Bachelor's thesis

Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995

Documentary film in Czechoslovak television Brno and Czech television Brno in 1990 - 1995
Abstract:
Bakalářská diplomová práce je zaměřena na výzkum produkce dokumentární tvorby ČST Brno a ČT Brno v první polovině devadesátých let dvacátého století, období, ve kterém došlo k demokratizaci a rozdělení státu, s čímž souvisí organizační změny v českých médiích. Práce obsahuje analýzu pěti dokumentárních filmů, které svým obsahem přispívají do uměnovědných oborů. Studie čerpá z dobových spisů uložených …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with documentary production of Czechoslovak television Brno and Czech television Brno in the beginning of the nineties of twentieth century. This period is known for its democratical change of national state and diversion of the Czechoslovakian republic which affected whole national society including media. The thesis consists of analytical part focused on five documentary movies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta