Bc. Andrea Andrlová

Bachelor's thesis

Právo a etika v pojišťovnictví

Law and Ethics in the Insurance System
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je zjistit vliv oborové etiky a příslušného právního pozadí na problematiku pojišťovnictví. Na základě obecné zásady pojišťovnictví byly analyzovány vybrané aspekty pojistné teorie. Rovněž byly nastíněny související otázky odpovídajícího finančního managementu s referencí na marketingové strategie v tržním prostředí. Také byl diskutován vliv a význam globalizace obecně a supra …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to determine the influence of the contextual ethics and the relevant legal background on the issue of insurance. I have provided there an analysis of the selected aspects of the insurance theory, based on the general principle of insurance. Related issues of relevant financial management with reference to marketing strategies were also outlined. I also have dealt with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: prof. Dr. et Dr. Vladimír Robert Matas, MA
  • Reader: JUDr. Petr Kovařík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní