Theses 

Didaktické využití filmu "The Shawshank Redemption" ve výuce anglického jazyka:Výuka jazyka současně se zpřístupněním odlišné kultury – Naděžda Vacatová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Naděžda Vacatová

Bakalářská práce

Didaktické využití filmu "The Shawshank Redemption" ve výuce anglického jazyka:Výuka jazyka současně se zpřístupněním odlišné kultury

Using teh film "The Shawshank Redemption" in English Language Teaching: Accessing Culture along with language

Anotace: Tato práce byla napsána se záměrem přiblížit komunikativní výhody práce s filmem v hodinách anglického jazyka. S touto prací je spojeno konkrétní filmové dílo - americký film "The Shawshank Redemption" z roku 1994. Na základě teoretických poznatků jsem při své pedagogické praxi absolvovala se studenty čtyři vyučovací hodiny s promítáním sekvencí z tohoto filmu. Jejich popis se stal základem pro praktickou část této práce. Tento způsob vyučování je přes jistou obtížnost pro studenty velmi přitažlivý a je jimi kladně hodnocen. Se správným využitím filmového díla, jako jsou například vhodně zvolené aktivity před, během promítání i po promítání samotném, učitel zvýší komunikativnost vyučování a pomůže soustředit pozornost studentů na určitý jazykový prostředek. Při práci s filmem se rozvíjejí jazykové dovednosti studentů, kteří jsou tak lépe připraveni pro komunikativní použití anglického jazyka.

Abstract: This thesis was written with the intention to illustrate the communicative advantage of film in English lessons. This thesis is linked to a particular work – an American film „The Shawshank Redemption“ from 1994. Based on my theoretical experience I have conducted four English lessons, screening particular scenes of this film. The description of this lessons has become the basis for the practical part of this thesis. Despite certain difficulties this method proved to be very attractive for students and was positively received. When using film material for the right activities (e.g.excercises during and after the screening), the teacher can increase communicativeness of the classes, and can also help students to concentrate onto particular means of the language. While working with the film, the language skills of students develop; they are better prepared for a communicative usage of the language.

Klíčová slova: komunikativní vyučování, jazyková výuka, film komunikativní vyučování, film the communicative teaching, language classes, film

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Dana Hánková, Dip.RSA
  • Oponent: BA Catherine Bowden

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:29, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz