Naděžda Vacatová

Bakalářská práce

Didaktické využití filmu "The Shawshank Redemption" ve výuce anglického jazyka:Výuka jazyka současně se zpřístupněním odlišné kultury

Using teh film "The Shawshank Redemption" in English Language Teaching: Accessing Culture along with language
Anotace:
Tato práce byla napsána se záměrem přiblížit komunikativní výhody práce s filmem v hodinách anglického jazyka. S touto prací je spojeno konkrétní filmové dílo - americký film "The Shawshank Redemption" z roku 1994. Na základě teoretických poznatků jsem při své pedagogické praxi absolvovala se studenty čtyři vyučovací hodiny s promítáním sekvencí z tohoto filmu. Jejich popis se stal základem pro praktickou …více
Abstract:
This thesis was written with the intention to illustrate the communicative advantage of film in English lessons. This thesis is linked to a particular work – an American film „The Shawshank Redemption“ from 1994. Based on my theoretical experience I have conducted four English lessons, screening particular scenes of this film. The description of this lessons has become the basis for the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Dana Hánková, Dip.RSA
  • Oponent: BA Catherine Bowden

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College