Bc. Lenka Černá

Diplomová práce

Trendy ve vyhledávání na Internetu

Trends in Searching the Internet
Anotace:
Diplomová práce Trendy ve vyhledávání na Internetu se zabývá současnými vyhledávacími nástroji, ať už obecnými a všeobecně známými, nebo speciálně zaměřenými a méně známými. V práci jsou popisovány katalogy, vyhledávače, metavyhledávače a vyhledávací centrály s uvedením výhod a nevýhod a konkrétních příkladů. Je zde také nastíněn možný budoucí vývoj vyhledávání novými technickými prostředky (sémantický …více
Abstract:
Diploma thesis Trends in Searching the Internet deals with actual search tools either common and general known, or specialized and unknown tools. Directories, search engines, meta search engines and search centers with advantages, disadvantages and examples are described in the diploma thesis. The potential progress of searching with new technical methods (semantic web) is described too.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta