Theses 

Trendy ve vyhledávání na Internetu – Bc. Lenka Černá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Lenka Černá

Diplomová práce

Trendy ve vyhledávání na Internetu

Trends in Searching the Internet

Anotace: Diplomová práce Trendy ve vyhledávání na Internetu se zabývá současnými vyhledávacími nástroji, ať už obecnými a všeobecně známými, nebo speciálně zaměřenými a méně známými. V práci jsou popisovány katalogy, vyhledávače, metavyhledávače a vyhledávací centrály s uvedením výhod a nevýhod a konkrétních příkladů. Je zde také nastíněn možný budoucí vývoj vyhledávání novými technickými prostředky (sémantický web).

Abstract: Diploma thesis Trends in Searching the Internet deals with actual search tools either common and general known, or specialized and unknown tools. Directories, search engines, meta search engines and search centers with advantages, disadvantages and examples are described in the diploma thesis. The potential progress of searching with new technical methods (semantic web) is described too.

Klíčová slova: Internet, vyhledávání, katalogy, vyhledávače, metavyhledávače, vyhledávací centrály, portály, hluboký web, sémantický web, searching, directories, search engines, meta search engines, search centers, portals, deep web, semantic web.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:57, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz