Bc. Lenka Černá

Master's thesis

Trendy ve vyhledávání na Internetu

Trends in Searching the Internet
Abstract:
Diplomová práce Trendy ve vyhledávání na Internetu se zabývá současnými vyhledávacími nástroji, ať už obecnými a všeobecně známými, nebo speciálně zaměřenými a méně známými. V práci jsou popisovány katalogy, vyhledávače, metavyhledávače a vyhledávací centrály s uvedením výhod a nevýhod a konkrétních příkladů. Je zde také nastíněn možný budoucí vývoj vyhledávání novými technickými prostředky (sémantický …more
Abstract:
Diploma thesis Trends in Searching the Internet deals with actual search tools either common and general known, or specialized and unknown tools. Directories, search engines, meta search engines and search centers with advantages, disadvantages and examples are described in the diploma thesis. The potential progress of searching with new technical methods (semantic web) is described too.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2006
  • Supervisor: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta