Mgr. Denisa Sloupová

Diplomová práce

Chování související se zdravím v oblasti stomatologie

Man's behaviour related to health in stomatology
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je prozkoumat vliv vybraných osobnostních charakteristik na chování související s orální prevencí. Zaměřujeme se především na dispoziční optimismus a defenzivní pesimismus. Na základě výzkumů provedených v zahraničí předpokládáme, že vysoká míra optimismu a defenzivního pesimismu vede k lepší orální prevenci. Empirická část je založena na kvantitativním výzkumu, kdy výzkumný …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to investigate the influence of selected personality traits and behaviors associated with oral prevention. We focus mainly on dispositional optimism and defensive pessimism. Based on The research conducted abroad, we assume that a high degree of optimism and defensive pessimism leads to better oral prevention. The empirical part is based on quantitative research, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta