Mgr. Michaela Schejbalová

Diplomová práce

Dispoziční optimismus a jeho vztah k chování souvisejícímu se zdravím v ČR a USA

Dispositional optimism and its relationship to the health-related behaviour in the Czech Republic and the USA
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na vztah mezi dispozičním optimismem a chováním souvisejícím se zdravím u dospělých respondentů v České republice a v USA. V teoretické části se zaměřujeme na poznatky o zdraví a o chování s ním souvisejícím, na optimismus a pesimismus a Hofstedeho dimenze kultury. Všechny kapitoly jsou doplněny o dosavadní výzkumy na dané téma v České republice a v USA. Cílem praktické části …více
Abstract:
The main aim of this study was to express a relationship between dispositional optimism and health-related behavior of adult respondents in the Czech Republic and in the USA. The theoretical part of this study focused on health knowledge and health-related behavior, optimism and pessimism and Hofstede´s culture dimensions. All the chapters were accompanied by previous research on this topic both in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta