Bc. Marcela Strouhalová

Diplomová práce

Aestheticism, Decadence and Irishness in Oscar Wilde's Fairy Tales in the Context of his Essays and Lectures

Aestheticism, Decadence and Irishness in Oscar Wilde's Fairy Tales in the Context of his Essays and Lectures
Anotace:
Tato práce si klade za cíl porovnat sbírky pohádek Oscara Wilda „Šťastný princ a jiné pohádky“ z roku 1888, „Dům granátových jablek“ z roku 1891 a jeho eseje a přednášky jmenovitě „Úpadek lhaní", „Kritik jako umělec" a „Lidská duše za socialismu" z hlediska aspektů estetismu, fin de siècle dekadence a irského odkazu. Práce navíc zkoumá původ a kontext daných motivů. Pro účely této práce je analyzováno …více
Abstract:
This thesis aims to compare the aspects of aestheticism, fin de siècle decadence and Irishness in Oscar Wilde’s collections of fairy tales, The Happy Prince and Other Tales (1888) and A House of Pomegranates (1891), with those his essays and lectures, namely, “The Decay of Lying”, “The Critic as Artist” and “The Soul of Man under Socialism”. This thesis examines the articulation of the motives, their …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta