Mgr. Eva Valentová, Ph.D.

Disertační práce

The Graeco-Roman God Pan and Decadence

The Graeco-Roman God Pan and Decadence
Anotace:
Předmětem této disertační práce je řecko-římský bůh Pan, který jako literární prvek zažil pozoruhodný nárůst popularity v britské a americké literatuře konce devatenáctého a začátku dvacátého století. Práce staví na knize Patricie Merivale „Pan the Goat-God: His Myth in Modern Times“ (1969), která popisuje literární historii Pana jako literárního motivu. Rozsah práce je ale omezen na Dekadenci v období …více
Anotace:
Zastávali názor, že bychom měli přijmout fyzično a sexualitu, a ne je potlačovat. Jako hermafrodit (v Neuburgově básni) se navíc stal Pan patronem alternativních sexualit a—jako literární motiv—byl využit ke kritice heteronormativity. Autoři analyzovaní v této práci vyjadřují pomocí boha Pana svou blízkost k přírodě a tím patří k proudu Dekadence, která se blíží romantismu. V tomto ohledu komplikují …více
Abstract:
The present dissertation aims to examine the remarkable rise in popularity of the Greek god Pan as a literary motif in British literature of the late nineteenth and early twentieth centuries. Building on Merivale’s work "Pan the Goat-God: His Myth in Modern Times" (1969), which presents a literary history of the Pan motif, the present thesis offers a detailed analysis of the motif, limiting the scope …více
Abstract:
What is more, as a hermaphrodite (in Neuburg’s work), Pan became a patron of alternative sexualities and was used for criticising heteronormativity. Finally, in espousing Pan, a spirit of Nature, the authors analysed here expressed their preference for Nature as opposed to artifice, representing a strain of Decadence which is close to Romanticism. In this way, they problematise the image of Decadence …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
  • Oponent: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D., PhDr. Patrícia Ráčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta