Bc. Jitka DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Plán ošetřovatelské péče pro pacienta se spinálním onemocněním

Nursing care plan for patient with spinal disease
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou pacientů s míšním onemocněním. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje základní informace týkající se anatomie a patofyziologie, dále etiologii, klasifikací míšního onemocnění, jejich diagnostiku a léčbu. Praktická část je zaměřená na specifickou ošetřovatelskou péči, typické komplikace těchto pacientů a praktická doporučení …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with questions of patients with spinal cord diseases. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part contains some basic information that is concerned with anatomy and pathophysiology followed by aetiology, classification of the spinal cord diseases, their diagnosis and therapy. The practical part is focused on a specific nurse care, characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Mynaříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Plán ošetřovatelské péče pro pacienta se spinálním onemocněním. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma