Bc. Ivo Dostalík

Bakalářská práce

Studie řešení křižovatky I/36 x I/37 - MÚK Palackého pomocí OK

The study of intersection I/36 x I/37 - The Palacky multi-level intersection using roundabout
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat studii MÚK Palackého v Pardubicích, na silnicích I/36 a I/37 v katastrálním území města Pardubice, jako variantu ke stávajícím návrhům plánované výstavby. Jedná se o studii prstencové křižovatky, obsahující změnu stávajícího řešení na místní silnici, funkční skupiny B sběrná komunikace, kategorie MS4dck 24,5/70. Jde o směrově rozdělený čtyřpruh s nezpevněnou …více
Abstract:
The point of the bachelor thesis was to create the study of Palacky interchanges in the city of Pardubice on roads I/36 and I/37 in the cadastral area of Pardubice as an alternative to existing proposals for the planned construction. This is a study of a ring junction including changes of existing solutions on the local raod, functional groups B - collection of communication, category MS4dck 24,5/70 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dostalík, Ivo. Studie řešení křižovatky I/36 x I/37 - MÚK Palackého pomocí OK. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství

Práce na příbuzné téma