Silvie FIGUROVÁ

Bakalářská práce

How can you get people interested: Persuasive strategies in websites of world´s galleries and museums.

How can you get people interested: Persuasive strategies in websites of world´s galleries and museums.
Abstract:
The bachelor thesis aims to analyse the home pages and ?what?s on? pages of the world?s galleries and museums. The theoretical part presents a multimodal environment, in which a discourse combined by verbal and non-verbal meaning-making elements is realised. The practical part is devoted to the use of persuasive methods which are implemented via links, verbal and non-verbal elements, whose combination …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza domovských stránek a stránek reprezentujících výstavy světových galerií. Teoretická část práce představuje multimodální prostředí, v němž se realizuje diskurz kombinovaný z verbálních a neverbálních prvků přenášejících význam. Praktická část se věnuje analýze uplatnění přesvědčovacích metod, které jsou realizovány pomocí odkazů a verbálních a neverbálních prvků, jejichž …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015
Zveřejnit od: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIGUROVÁ, Silvie. How can you get people interested: Persuasive strategies in websites of world´s galleries and museums.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání