Petra DIVÍŠKOVÁ

Bakalářská práce

Zmapování ergoterapeutické péče klienta po CMP od akutní péče až po péči domácí

Describing occupational therapy of client after the stroke from emergent care till the home care
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám ergoterapií u pacientů po cévní mozkové příhodě. Práce je rozdělena na tři části. V první části popisuji teoretické poznatky o anatomických částích mozku a jeho cévního zásobení. Popisuji její příčiny ovlivnitelné i neovlivnitelné, dále druhy této nemoci a jejich patogenezi a klinický obraz. Ve druhé části jsem chtěla přiblížit čtenářům pojem rehabilitace a její druhy …více
Abstract:
In my bachelor thesis I am dealing with an ergotherapy of patients with a stroke. My work is divided into three parts. In first part I am describing theoretical knowledge about anatomic parts of brain and its vascular supply. I am also describing the causes which can be influenced or even instable, kinds of this disease and its pathogenesis and clinical picture of it. In the second part I wanted to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Eva Křemenáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DIVÍŠKOVÁ, Petra. Zmapování ergoterapeutické péče klienta po CMP od akutní péče až po péči domácí. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie

Práce na příbuzné téma