Mgr. Jan Dvořáček, DiS.

Bakalářská práce

Znalosti a dovednosti nelékařského zdravotnického personálu Fakultní nemocnice Brno v oblasti rozšířené neodkladné resuscitace dospělých

Knowledge and skills of paramedical staff of University hospital of Brno in advanced life support
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá úrovní vědomostí a dovedností všeobecných sester a zdravotnických záchranářů pracujících na intenzivních lůžkách Fakultní nemocnice Brno v problematice rozšířené neodkladné resuscitace dospělých. Přitom bylo využito anonymního dotazníkového šetření v rámci FN Brno, jehož výsledky jsou podrobně rozebrány v empirické části. Závěry mohou být užitečné pro zaměstnavatele …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with a level of knowledge and skills in advanced life support of nurses and paramedics working in intensive care of University hospital of Brno. The anonymous questionnaire survey was used. In the empirical part are the results discussed. The conclusions could be usefull for the employer when planning professional workshops on this issue. In the theoretical part is discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta