Bc. Martin Petráň

Bachelor's thesis

Útoky využívající Address Resolution Protocol (ARP)

Attacks using the Address Resolution Protocol (ARP)
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou útoků pomocí nedokonale zabezpečeného protokolu linkové vrstvy referenčního modelu ISO/OSI. Klade si za cíl popsat jak postup útoku, následky pro oběť, tak i možnosti obrany.
Abstract:
This bachelor's thesis discusses cyberattacks that use improperly secured ISO/OSI data-link layer protocol. It aims to describe how to process the attack, the consequences for the victim, and defense capabilities.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Stanislav Zitta

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Petráň, Martin. Útoky využívající Address Resolution Protocol (ARP). Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology