Bc. Martin Petráň

Bachelor's thesis

Útoky využívající Address Resolution Protocol (ARP)

Attacks using the Address Resolution Protocol (ARP)
Anotácia:
Tato práce se zabývá problematikou útoků pomocí nedokonale zabezpečeného protokolu linkové vrstvy referenčního modelu ISO/OSI. Klade si za cíl popsat jak postup útoku, následky pro oběť, tak i možnosti obrany.
Abstract:
This bachelor's thesis discusses cyberattacks that use improperly secured ISO/OSI data-link layer protocol. It aims to describe how to process the attack, the consequences for the victim, and defense capabilities.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Stanislav Zitta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petráň, Martin. Útoky využívající Address Resolution Protocol (ARP). Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / odbor:
Information Technology / Information Technology