Theses 

Pracovní činnosti ve volném čase dětí od jara do zimy – Mgr. Iva Kvapilíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Iva Kvapilíková

Diplomová práce

Pracovní činnosti ve volném čase dětí od jara do zimy

Anotace: KVAPILÍKOVÁ, Iva. Pracovní činnosti ve volném čase dětí od jara do zimy: diplomová práce. Brno: MU 2006, 96 stran Vedoucí diplomové práce PaedDr. Ing. Josef Pecina , CSc Diplomová práce se věnuje pracovním činnostem ve volném čase dětí. Provedený výzkum mapuje trávení volného času žáky pátých ročníků a nastiňuje možná rizika jejich harmonického vývoje. Závěrečná praktická část přináší náměty pro konkrétní pracovní činnosti s dětmi v průběhu kalendářního roku.

Abstract: KVAPILÍKOVÁ, Iva. Working activities of children from spring to winter in their free time : Dissertation. Brno: MU 2006, 96 pages Leader of dissertation PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc. The dissertation attends to children working activities in their free time. Performed research charts the spending of pupils free time from the fifth form and chalks out the possible risks of their harmonic development. The final practical part brings the motives for concrete working activities with children during calendar year.

Klíčová slova: volný čas, zájmy, zájmové činnosti, práce, děti, tvořivost, hodnotová orientace, rodina, rodinné vazby, prevence/ free time, interests, interest activities, work, children, creativity, value orientation, family, family relationship, prevention

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:49, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz