Bc. František Huszár

Diplomová práce

Štátne cenné papiere na kapitálových trhoch

Goverment bonds on the capital markets
Abstract:
The aim of our work is to analyze securities in the capital market. Definitions and events directly related to the issue of government securities is developed in the first chapter thesis, where we met the first objective and objectively define the financial market, capital market, its legislative framework and we focus on bonds and their forms together with the issuance of bonds . Characteristics of …více
Abstract:
Cieľom našej práce je analyzovať cenné papiere na kapitálovom trhu. Vymedzenie pojmov a javov priamo súvisiacich s témou štátnych cenných papierov je rozvitý v prvej kapitole predkladanej diplomovej práce., kde sme splnili prvý cieľ a to vecne vymedzili finančný trh, kapitálový trh, jeho legislatívny rámec a zamerali sme sa na dlhopisy a ich formy spolu s emisiou obligácií. Charakteristikou štátnych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance