Bc. Petra Konkoľová

Diplomová práce

Finančná kríza a jej dopad na kapitálový trh v krajinách V4

The Financial Crisis and its impact on the Capital Market in the V4 Countries
Abstract:
The diploma thesis describes the financial crisis and its impact on the V4 Countries Capital Market. The First chapter is focused on financial marke tas a one unit and its part capital market. The second part describes financial crisis. The third chapter is dedicated to the financial crisis, its influence and impact on the V4 Countries stock markets.
Abstract:
Diplomová práca opisuje finančnú krízu a jej dopad na akciové trhy krajín V4. Prvá kapitola je zameraná na finančný trh ako celok a jeho časť kapitálový trh. Druhá časť charakterizuje finančnú krízu. Tretia kapitola je venovaná finančnej kríze, jej vplyvu a dopadom na akciové trhy krajín V4.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marek Árendáš, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance