Barbora HANUSOVÁ

Bakalářská práce

Distance English language training in companies within the COVID-19 pandemic and related terminology

Distance English language training in companies within the COVID-19 pandemic and related terminology
Abstract:
The objective of this work is the approach of institutions located in the Czech Republic to distance learning within the global pandemic COVID-19. The work is divided into two parts - a theoretical part and a practical part. In the theoretical part, the author provides the general background of the pandemic situation completed by the importance of English knowledge at the workplace. The following section …více
Abstract:
Cílem této práce je přístup společností sídlící na území České republiky k distančnímu vzdělávání v rámci globální pandemie COVID-19. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. V teoretické části autor uvádí obecné pozadí pandemické situace doplněné podstatou znalostí angličtiny na pracovišti. Dále jsou popsány různé metody využívané při distančním vzdělávání. Představena …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUSOVÁ, Barbora. Distance English language training in companies within the COVID-19 pandemic and related terminology. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština