Bc. Kristýna Kolaciová

Diplomová práce

Výuka chemických výpočtů v rámci distanční výuky

Teaching chemical calculations in distance learning
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl zpracování vhodných podpůrných materiálů k tématu Chemické výpočty. Téma je zpracováno pro žáky základních škol v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání 2021 (RVP ZV, 2021). Materiály jsou určeny pro učitele a žáky převážně k distanční výuce. Využití materiálů je vhodné i k běžné prezenční výuce. V diplomové práci se autorka zaměřuje na vzdělávání …více
Abstract:
This diploma thesis aims to develop suitable support materials on the topic of chemical calculations. The topic is elaborated for primary school pupils in accordance with the Framework Educational Pro-grammes for Basic Education 2021. The materials are intended for teachers and pupils mainly for distance learning, but the use of materi-als is also suitable for full-time teaching. In her diploma thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adéla Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta