Yana Kurdova

Bachelor's thesis

Effect of cognitive biases on willingness to pay (WTP) to prevent climate change

Vliv kognitivních předsudků na ochotu platit za prevenci změny klimatu
Anotácia:
Navzdory mediálním zprávám ohledně počtu miliard tun CO2 ročně vypouštěných do atmosféry a varovným projekcím oteplování zemského povrhu se zdá, že mandát politické reprezentace k radikálnějším změnám je omezený. Preference veřejnosti jsou totiž výrazně ovlivněny zejména vysokým diskontováním budoucnosti, tragédií obecní pastviny a podceňováním velkých abstraktních rizik. Hypotézou této práce je proto …viac
Abstract:
In spite of media reporting about both the billions of tons of CO2 emitted to the atmosphere every year and the expected rising trajectory of the global temperatures, the mandate of the political representation to implement corresponding measures seems to be limited. Probably, the tragedy of commons together with cognitive bias underestimating large abstract threads are to blame. The hypothesis of …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedúci: Ladislav Sobotka
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84114

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomie a hospodářská správa / Economics