Monika Sedláková

Bachelor's thesis

Problematika a prevence stresu u dopravní policie v Přerově

The Stress Issue and Its Prevention at the Traffic Police in Přerov
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou a prevencí stresu u dopravní policie v Přerově. Teoretická část objasňuje pojmy a teorie vztahující se ke stresu, jeho zvládání a prevenci. Praktická část je zaměřená na zjištění míry stresu pracovníků u dopravní policie v Přerově. U stresu jsou zjišťovány stresory v oblastech zdravotních návyků, práce, finanční situace, rodiny, společenských povinností a záležitostech …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the problem of stress and its prevention in case of traffic police in Přerov. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical one clarifies the related terms and the theory regarding the stress, its management and prevention. The practical part is focused on the finding a stress level of traffic police employees in Přerov. There are several …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sedláková, Monika. Problematika a prevence stresu u dopravní policie v Přerově. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe