Simona Šmídová

Bakalářská práce

Nemovité industriální památky na Berounsku a možnosti jejich využití

Immovable industrial monuments in Beroun and the possibilities of their utilization
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na problematiku nemovitých industriálních památek, konkrétně v lokalitě Berounska. V teoretické části práce jsou definovány pojmy, potřebné pro pochopení daného tématu. Cílem práce je pak analýza současné situace v oblasti péče a přístupu k industriálním památkám. V praktické části se snaží se o zmapování stavu průmyslových památek na Berounsku. Výsledkem je soupis jednotlivých …více
Abstract:
This work focuses on the issue of immovable industrial monuments, specifically in the Beroun region. The theoretical part defines the terms needed for understanding the topic. The aim of the thesis is to analyze the current situation in the area of protection and access to industrial monuments. The practical part tries to map the state of industrial monuments in the Beroun region. The result is an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Milan Lindner
  • Oponent: Vojtěch Kouba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77411