Mgr. Dana Žižkovská

Bakalářská práce

Katolické časopisy pro děti a mládež vydávané v Brně v letech 1918-1948 a jejich využití v katechezi

Catholic magazines for children and young people published in Brno during 1918-1948 and their use in catechesis
Anotace:
Bakalářská práce Katolické časopisy pro děti a mládež vydávané v Brně v letech 1918- 1948 a jejich využití v katechezi řeší otázku, zdali lze využít katolické časopisy pro děti a mládež vydávané v letech 1918 až 1948 na území brněnské diecéze v katechezi. Středem této práce je zpracování archivních čísel tří vybraných časopisů dostupných v Moravské zemské knihovně v Brně. První teoretická část je zaměřena …více
Abstract:
Bachelor thesis „Catholic magazines for children and youth published in Brno since 1918 to 1948 and their usage in catechesis“ tries to find out, if it's possible to utilize catholic magazines for children and youth published in Brno diocese since 1918 to 1948 in catechesis. The central part of this work is processing of archive issues of three chosen magazines that are available in Moravská zemská …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta