Mgr. Michaela Cacková

Master's thesis

Pěvecké sbory v Bystřici nad Pernštejnem a okolí se zaměřením na DPS Studánka

Choirs in Bystřice nad Pernštejnem and its surrounding with focus on the Children choir Studánka
Anotácia:
Práce se zabývá činností pěveckých sborů v Bystřici nad Pernštejnem a okolí v historii a současnosti. Blíže se zaměřuje na DPS Studánka, kde bylo uskutečněno dotazníkové šetření. Samostatná kapitola je věnována osobnosti Josefa Kšici. Současným sbormistrům je vyhrazena poslední kapitola, jejíž zpracování vychází z rozhovorů s uvedenými sbormistry.
Abstract:
The diploma thesis is concerned with activity of choirs in Bystřice nad Pernštejnem and its surroundings in the past and in the present. It is focused on Children´s choir Studánka where the questionnaire research was realized. The separated chapter is devoted to Josef Kšica. The last chapter is devoted to the active choirmasters in the present. It was based on interviews with the mentioned choirmasters …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedúci: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training