Bc. Kateřina Kaňoková

Bakalářská práce

Časová orientace a úzkost sportovců provozujících rizikový sport

Time orientation and anxiety of athletes engaged in risky sports
Anotace:
Předkládaná studie si kladla za cíl nalézt vztah mezi dimenzemi časové orientace, úzkostí a účastí na rizikovém sportu parašutismu. Byla použita česká verze dotazníku časové orientace (ZTPI) a dotazníku úzkosti a úzkostlivosti (STAI). Administrace dotazníku proběhla prostřednictvím sociální sítě facebook a spoluprací se třemi sportovními letišti ČR. Výzkumu se zúčastnilo 120 sportovních parašutistů …více
Abstract:
The purpose of a present study is aimed to find the relationship between time perspective, an anxiety of skydivers and a participation in skydiving itself. A Czech version of the questionnaire of time orientation (ZTPI) and the questionnaire of Anxiety (STAI) was used. The data were summarized by questionnaires via Facebook social network and with the cooperation with three sporty airports in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lukas Blinka, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií