Simona Kmeťová

Bakalářská práce

Vliv omaku potahových tkanin autosedaček na kupní rozhodování zákazníka

The Touch Effect of Car Seat Covers on Purchasing Decision of Customer
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením omaku potahových textilií u automobilových sedaček a tím, jak omak ovlivňuje kupní rozhodování zákazníka. V teoretické části jsou objasněny pojmy jako omak a jeho primární složky, význam komfortu při rozhodování zákazníka, metody hodnocení omaku a problémy s tím spjaté. V závěru teoretické části je definována prodejnost textilií. Pro experimentální část byl …více
Abstract:
This bachelor thesis examines the evaluation of fabric used for car seats by touch and how feel influences the purchase decisions of a customer. In the theoretical part of the work, there are some expressions explained like feel and its primary constituents, the importance if comfort when buying, methods of evaluating the quality by touch and difficulties connected with it. There is marketability of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kmeťová, Simona. Vliv omaku potahových tkanin autosedaček na kupní rozhodování zákazníka. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní