Bc. Lenka Kulhavá

Bakalářská práce

Edukace v předoperační přípravě a pooperační péči u vybraných skupin klientů pomocí vytvořených informačních map péče

Anotace:
Práce se zabývá problematikou edukace pacientů ORL pomocí informačních map pé-če. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na přiblíže-ní pojmu edukace, její historii, možné formy, zásady správné edukace atd. Dále se v této části věnuji charakteristice některých onemocnění léčených na ORL, jejich příznakům, diagnostice, léčbě a edukaci klientů pomocí informačních …více
Abstract:
The goal of the thesis is to analyze the problems of education of the ENT patients with the help of the informational treatment charts. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the definition of the term education, with its history, potential forms, with the principles of the appropriate education etc. This part is also concentrated on the characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta