Anna Hamplová

Bakalářská práce

Informační mapa péče pro ženu s novorozencem na fototerapii

Information Map of Care for a Woman with Her Newborn Undergoing Phototherapy
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem "Informační mapa péče pro ženu s novorozencem na fototerapii" je prací teoreticko - průzkumnou. Teoretická část práce je věnována úvodu do problematiky hyperbilirubinemie a péči porodní asistentky o novorozence na fototerapii. Součástí je také kapitola o edukaci, jelikož informační mapa péče je formou edukačního materiálu. Průzkumná část se zabývá výsledky dotazníkového …více
Abstract:
This bachelor thesis with its title " Information Map of Care for a Woman with Her Newborn Undergoing Phototherapy" has both theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis is devoted to the introduction to the issue of hyperbilirubinemia and the care of a midwife for a newborn to phototherapy. It also includes a chapter on education, as the information map of care is a form of educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kašparová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hamplová, Anna. Informační mapa péče pro ženu s novorozencem na fototerapii. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka