Andrea FOLDYNOVÁ

Bakalářská práce

Využití antikoncepčních metod při prvním pohlavním styku

The use of contraception methods on the first sexual intercourse
Anotace:
Cíl: Cílem této bakalářské práce je zjistit průměrný věk při prvním pohlavním styku, zjistit znalosti o antikoncepci a její druh při prvním pohlavním styku. Metodika: Zejména pro anonymitu, z důvodu velice intimního tématu, byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazník vytvořený autorkou bakalářské práce, byl zcela anonymní a jeho vyplnění bylo dobrovolným rozhodnutím respondentů zúčastnit se …více
Abstract:
Goal: The aim of this thesis is to determine the average age at first sexual intercourse, contraception and knowledge of its kind at first sexual intercourse. Methods: Especially for anonymity sake, due to covering very intimate topic, Was applied survey method. The questionnaire created by the author of this thesis was completely anonymous and filling it was a voluntary decision of the respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOLDYNOVÁ, Andrea. Využití antikoncepčních metod při prvním pohlavním styku. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta